รับสมัครงาน

ตำแหน่ง

Sale Engineer
Sale & Marketing
Service Engineer
พนักงานบัญชี
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
ช่างไฟฟ้า

Jobs/Careers


รับสมัครตำแหน่ง Sale Engineer
วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม ทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงานขาย มียานพาหนะเป็นของตนเอง รักงานขาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ตำแหน่ง Sale & Marketing
วุฒิปริญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มียานพาหนะเป็นของตนเอง รักงานขาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ตำแหน่ง Service Engineer
วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี วิศกรรมไฟฟ้า

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี
วุฒิ ปวส. ป.ตรี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใช้คอมพิวเตอร์ได้

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี


 

กรุณากรอกใบสมัครอย่างครบถ้วนเพื่อการพิจรณา

เลือกตำแหน่งงาน

ข้อมูลส่วนตัว

 • คำนำหน้า
 • -
 • เพศ
 • -
 • / /
 • -

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

กรณีเร่งด่วน บุคคลที่สามารถติดต่อได้

ประวัติการศึกษาสูงสุด


ประวัติการทำงาน (เรียงจากงานล่าสุด)

 • ล่าสุด

 • ก่อนหน้า

 • ภาวะทางทหาร

ความรู้ด้านภาษาต่าง ๆ

 • ภาษาไทย
 • พูด:
 • -
 • อ่าน:
 • -
 • เขียน:
 • -
 • ภาษาอังกฤษ
 • พูด:
 • -
 • อ่าน:
 • -
 • เขียน:
 • -

ความสามารถขับขี่รถ

หากไม่สามารถอ่านตักษรได้
กรุณากดเปลี่ยนภาพตัวอักษร